Skip to main content

Unfortunately we don't fully support your browser. If you have the option to, please upgrade to a newer version or use Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, or Safari 14 or newer. If you are unable to, and need support, please send us your feedback.

We'd appreciate your feedback on this new experience.Tell us what you think(opens in new tab/window)

Elsevier
Publish with us

Szkolenia on-line w języku polskim

Aby wesprzeć profesjonalistów zajmujących się nauką i badaniami naukowymi, na naszym polskim portalu udostępniamy kalendarz nadchodzących szkoleń on-line oraz listę  wcześniej nagranych sesji. Wszystkie materiały są dostępne w języku polskim.

Witamy

Nasze webinaria, zarówno te prowadzone na żywo jak i wcześniej nagrane, oferują szeroki wybór tematów prezentujących rozwiązania Elsevier. Udostępniamy takie materiały jak: wskazówki wyszukiwania w ScienceDirect czy ocena wpływu badań na społeczeństwo za pomocą bazy Scopus i narzędzia SciVal.

Nadchodzące szkolenia

Webinarium

Temat

Godzina

Data

Naukowy przegląd Kirilla i Bartka na temat Scopusa, sztucznej inteligencji i przyszłości(opens in new tab/window) To webinarium zabierze Cię w wnikliwą podróż w przyszłość badań naukowych dzięki nadchodzącemu otwartemu webinarium. Konsultanci ds. klientów Elsevier Research Intelligence, Bartek Więckowski i Kirill Ivanov, opowiedzą o połączeniu zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji i ogromnej akademickiej bazy danych w ramach Scopus AI. Integracja ta ma na celu przedefiniowanie wyszukiwania akademickiego, oferując intuicyjny interfejs, który wspiera kreatywność, zachęca do współpracy i ułatwia pionierski wkład akademicki.

Scopus AI

19/092023

11:30

Skuteczne wyszukiwanie literatury. Przewodnik badacza po narzędziach, metadach, bazach(opens in new tab/window) Dowiedz się, jak skutecznie wyszukiwać literaturę naukową, od określania słów kluczowych po wybór narzędzi, od technik wyszukiwania po ocenę i porządkowanie znalezionych treści. Poznaj rozwiązania Elsevier wspierające naukowców.

ScienceDirect

3/10/2023

11:30

Bądź na bieżąco: Ostatnie zmiany w Scopus, SciVal i innych rozwiązaniach RI(opens in new tab/window) W szybko zmieniającym się krajobrazie Research Intelligence kluczowe jest bycie na bieżąco z ulepszeniami w narzędziach, takich jak Scopus i SciVal. Dołącz, aby poznać najnowsze aktualizacje w tych renomowanych rozwiązaniach Elseviera, które umożliwią Ci wzmocnienie strategii oceny badań, podejmowanie decyzji opartych na danych i zwiększenie konkurencyjności Twojej instytucji.

Scopus SciVal 

17/10/2023

11:30

Twój profil autora w bazie Scopus - instrukcja krok po kroku(opens in new tab/window) Profile autorskie w bazie Scopus są unikalną wizytówką naukowca, dzięki której można promować działalność badawczą oraz pozyskiwać współpracowników. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak są tworzone i nadzorowane profile autorów oraz jak można samodzielnie wprowadzać poprawki przy użyciu narzędzia Authors' Feedback Wizard. Szkolenie poprowadzi Kamila Kokot-Kanikuła, trenerka Elsevier i będzie się składało z części teoretycznej, demonstracji online i sesji pytań i odpowiedzi. Czas trwania ok. 60 min. 

Scopus

25/10/2023

11:30

Poznaj nowości w bazie Reaxys. Nie tylko dla chemików organików(opens in new tab/window) Poznaj nowości w bazie Reaxys. Pokażemy nową edycję Reaxys Academic Edition z jej modułami opartej na sztucznej inteligencji syntezy predyktywnej oraz bioaktywności. Porozmawiamy o wyszukiwaniu patentów oraz nowych technologiach ekstrakcji danych.

Reaxys

31/10/2023

11:30

ScienceDirect - prosto do celu, czyli jak wyszukiwać literaturę naukową w bazie pełnotekstowej(opens in new tab/window) Dowiedz się, jak wyszukiwać literaturę naukową za pomocą wyszukiwania prostego i zaawansowanego na platformie ScienceDirect. Poznaj porady i wskazówki dla naukowców pozwalające uzyskać lepsze wyniki.

ScienceDirect

14/11/2023

11:30

Powrót do źródeł. Źródła i materiały tworzące bazy ScienceDirect i Scopus(opens in new tab/window) ScienceDirect i Scopus działają w oparciu o treści naukowe dostarczane przez środowiska akademickie z całego świata. Szkolenie będzie poświęcone źródłom, które tworzą obie bazy, uczestnicy szerzej zapoznają się ze wszystkimi rodzajami materiałów, kolekcjami w jakich są one zgromadzone. W trakcie demonstracji online zaprezentowane zostaną sposoby wyszukiwania i główne funkcjonalności baz, takie jak ustawianie alertów na najnowsze publikacje oraz porównywanie źródeł. Szkolenie poprowadzi Kamila Kokot-Kanikuła, trenerka Elsevier i będzie się składało z części teoretycznej, demonstracji online i sesji pytań i odpowiedzi. Czas trwania ok. 60 min.

ScienceDirect Scopus 

22/11/2023

11:30

Zwiększanie widoczności uniwersytetu: Wykorzystanie mocy rozwiązań Elsevier RI (Scopus, SciVal, etc.)(opens in new tab/window) W obliczu wzmożonej konkurencji w środowisku akademickim, istnieje kluczowa potrzeba budowania i zwiększania widoczności uniwersytetów. W naszym webinarium dowiecie się, w jaki sposób rozwiązania takie jak Scopus i SciVal umożliwiają instytucjom strategiczne pozycjonowanie się na arenie globalnej.

Scopus SciVal 

28/11/2023

11:30

Scopus - wyszukuj, odkrywaj i bądź na bieżąco ze światową literaturą naukową(opens in new tab/window) Poznaj metody przeprowadzania kompleksowych wyszukiwań literatury naukowej, identyfikowania odpowiednich źródeł i odkrywania relewantnych wyników badań.

Scopus

12/12/2023

11:30

Professional Development Webinars

Title

Topic

Date

Time (CET)

Kirill & Bartek's scientific insight about Scopus, AI and the future(opens in new tab/window)

This webinar will take you on an insightful journey into the future of research with the upcoming open webinar. Join Elsevier Research Intelligence Customer Consultants Bartek Wieckowski and Kirill Ivanov will delve into the fusion of advanced AI models and a vast academic database within Scopus AI. This integration is set to redefine academic search, offering an intuitive interface that nurtures creativity, encourages collaboration, and facilitates pioneering academic contributions. 

Scopus AI

19/09/2023

10:00

Conducting a successful literature search​. A researcher’s guide to tools, terms and techniques(opens in new tab/window) Learn how to effectively search for scientific literature, from determining keywords to selecting tools, from search techniques to evaluating and organizing discovered content. Find out more about Elsevier's solutions supporting researcher.

ScienceDirect

3/10/2023

10:00

Stay updated: Recent changes in Scopus, SciVal, and other RI solutions(opens in new tab/window) In the rapidly changing landscape of Research Intelligence, it's crucial to stay on top of improvements in tools like Scopus and SciVal. Join to learn about the latest updates in these renowned Elsevier solutions that will enable you to strengthen your research evaluation strategy, make data-driven decisions and increase your institution's competitiveness.

Scopus SciVal 

17/10/2023

10:00

Learn about new features in Reaxys. Not only for organic chemists.(opens in new tab/window) Learn about new features in Reaxys. We will show the new Reaxys Academic Edition with its AI-based predictive synthesis and bioactivity modules. We will talk about searching for patents and new technologies of data extraction.

Reaxys

31/10/2023

10:00

ScienceDirect - straight to the point, or how to search scientific literature in a full-text database(opens in new tab/window) Learn how to search for scientific literature using simple and advanced search on the ScienceDirect platform. Discover tips and tricks for researchers and get better results.

ScienceDirect

14/11/2023

10:00

Elevating University Visibility: Harnessing the Power of Elsevier RI Solutions (Scopus, SciVal, etc.)(opens in new tab/window) With increased competition in academia, there is a critical need to build and increase the visibility of universities. In our webinar, you will learn how solutions such as Scopus and SciVal enable institutions to strategically position themselves on the global stage.

Scopus SciVal 

28/11/2023

10:00

Search, identify, organize literature with Scopus.(opens in new tab/window) Techniques for conducting comprehensive literature searches, identifying relevant sources, and organizing research findings.

Scopus

12/12/2023

10:00

Elsevier Author Workshops Camp

Title

Date

Time (CET)

Open Access at Elsevier - a guide for authors (opens in new tab/window) Learn more about Open Access policies, publishing models, licenses and more during one session dedicated for authors

22/11/2023

10:00

What are predatory journals? Which Scopus processes can be used to avoid predatory journals?(opens in new tab/window) What are predatory journals and how can we identify them? Why is it important to publish in high-quality journals? We'll find answers to all of these questions in this upcoming webinar.

23/11/2023

10:00

Sharing your publications with others; pre-prints; use of social media to increase visibility(opens in new tab/window) First, we'll recap on journal selection, then learn about rights & permissions to share your articles. We'll also talk about how to leverage Social Media for better visibility.

24/11/2023

10:00

Research Intelligence 2023 Winter Camp

Topic

Date

Time (CET)

CEE Journal's story - a bumpy way to success(opens in new tab/window)

13/12/2023

10:00

Pillars of bibliometric analysis: metrics, entities, and meaningful questions(opens in new tab/window) Explore impactful bibliometric analysis in 'Pillars of Bibliometric Analysis' webinar, covering metrics, entities, and strategic questioning for effective research evaluation.

14/12/2023

10:00

Global rankings from the perspective of bibliometric data & analytical solutions. QS & THE under the magnifier(opens in new tab/window)

15/12/2023

10:00

Nagrane szkolenia

Open Access

ScienceDirect

Scopus

Funding

Expert Lookup

Knovel

SciVal

Mendeley

Research Data Management

Digital Commons

Pure

Reaxys

Publikowanie prac naukowych

Redaktorzy

SDG

Jeśli potrzebujesz więcej szkoleń w języku angielskim, odwiedź naszą stronę z dedykowanymi webinariami dostępnymi od ręki, na bieżąco uzupełniamy portal o kolejne nagrania.

Poznaj nasz zespół